Poniżej znajdziesz listę najczęściej zadawanych nam pytań z odpowiedziami. Żeby wyświetlić odpowiedź musisz kliknąć na strzałkę obok pytania.

Aktualny (dane z sierpień 2022) koszt okresowego przeglądu elektrycznego standardowego domu jednorodzinnego, najczęściej zawiera się w przedziale 400 – 900 zł.

Koszt w największym stopniu zależy od lokalizacji domu, jego powierzchni, rodzaju instalacji elektrycznej i złożoności instalacji elektrycznej.

Na koszt przeglądu elektrycznego domu składa się:

 • dojazd techników,
 • oględziny instalacji,
 • testy funkcjonalne,
 • testy elektryczne,
 • przekazanie uwag i zaleceń,
 • opracowanie dokumentacji oraz jej wydruk

Cały koszt rozkłada na 5 lat, ponieważ w przeciwieństwie do przeglądów kominiarskich, przeglądy okresowe instalacji elektrycznej, która jest w dobrej kondycji wykonuje się co 5 lat. Dzięki temu koszt przeglądu elektrycznego w okresie 5 lat jest zbliżony do kosztu corocznego przeglądu kominiarskiego.

Chcesz zamówić przegląd elektryczny? Zadzwoń pod numer 506826921

Pamiętaj! Jeśli ubezpieczasz dom, to Twoja polisa chroni Cię od szkód w instalacji elektrycznej TYLKO wtedy, kiedy posiadasz aktualny protokół z przeglądu instalacji elektrycznej w Twoim domu.

Koszt przeglądu elektrycznego okresowego lub pomiary odbiorcze instalacji komercyjnych takich jak:

 • placówka handlowa,
 • sklep w galerii handlowej,
 • żłobek,
 • przedszkole,
 • szkoła,
 • budynek wielorodzinny,
 • hala produkcyjna,
 • budynek biurowy,
 • obiekt przemysłowy
 • oraz innych…

są zawsze szacowane indywidualne, ze względu na złożoną różnorodność takich obiektów.

Zawsze w naszych wycenach staramy się zachować równowagę pomiędzy sytuacją rynkową, oczekiwaniami klienta i realną wyceną naszej fachowej pracy.

Pewien pogląd na koszty usług daje nasz cennik dostępny tutaj, ale należy traktować go poglądowo.

Przegląd instalacji elektrycznej jest obowiązkowy, a obowiązek ten wynika bezpośrednio z art. 62 Prawa Budowlanego.

Zagadnienia związane z okresowymi przeglądami w rozumieniu przepisów Prawa Budowlanego i regulaminów ubezpieczeń nieruchomości opisaliśmy wyczerpująco tutaj.

Pomiary elektryczne są integralną częścią przeglądu instalacji elektrycznej obiektu budowlanego. Koszt pomiarów zależy od wielu czynników takich jak:

 • rodzaj obiektu budowlanego,
 • rodzaj instalacji elektrycznej,
 • stopień rozbudowania instalacji elektrycznej,
 • powierzchnia obiektu budowlanego,
 • przeznaczenie obiektu budowlanego,
 • lokalizacja,
 • „pilność” zlecenia.

Innymi kryteriami kierujemy się w przypadku budownictwa jednorodzinnego, a inaczej wygląda to w przypadku obiektów przeznaczonych na działalność komercyjną.

Zawsze staramy dopasować proponowaną cenę do aktualnej sytuacji rynkowej i możliwości naszych klientów. Rzetelnie informujemy o kosztach i aspektach technicznych naszej pracy.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub e-mail.

Koszt badań odbiorczych instalacji elektrycznej domu jednorodzinnego oscyluje w przedziale 500 – 1200 zł i zależy od:

 • wielkości domu,
 • lokalizacji,
 • rodzaju instalacji elektrycznej,
 • złożoności instalacji elektrycznej.

Jeżeli natomiast chcesz zlecić pomiary odbiorcze instalacji komercyjnej (placówka handlowa, sklep, żłobek, przedszkole, szkoła, budynek wielorodzinny, hala produkcyjna, budynek biurowy, obiekt przemysłowy itp.) to zapraszamy do kontaktu indywidualnego za pośrednictwem e-maila lub telefonu.

Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi, ponieważ zależy to od rodzaju obiektu, jego przeznaczenia, wyposażenia oraz rodzaju instalacji elektrycznej (układ sieciowy).

Uprawniony i doświadczony elektryk podejmuje decyzję o właściwym dla danego obiektu zakresie sprawdzeń instalacji elektrycznej na podstawie uzyskanych informacji, dostępu do dokumentacji technicznej, własnego doświadczenia oraz norm obowiązujących dla danego typu budynku.

Instalacje elektryczne różnych obiektów były różnie wyposażone i podlegały różnym przepisom w różnym okresie czasu, z tego względu zakres kontroli podlega za każdym razem indywidualnej ocenie oraz wycenie.