Jak eksploatować instalacje i urządzenia elektryczne?

prawidłowa eksploatacja instalacji elektrycznej

Z instalacji elektrycznej i rozmaitych urządzeń elektrycznych korzysta każdy z nas. Jednak mało kto wie jak prawidłowo „obchodzić się” z instalacją elektryczną podczas jej codziennej eksploatacji. Poniżej znajdziesz kilka porad na ten temat.

uszkodzony przewód elektryczny

Ogólne zasady użytkowania instalacji i urządzeń elektrycznych

Przed użyciem dowolnego urządzenia elektrycznego zawsze należy sprawdzić czy jego stan zewnętrzny nie budzi zastrzeżeń. Podczas sprawdzania zwróć szczególną uwagę na obudowę urządzenia i przewód zasilający. Te dwa elementy nie mogą być uszkodzone, połamane czy popękane. Zarówno urządzenia jak i przewody zasilające powinny być czyste i suche. Każde urządzenie powinno być chronione przed działaniem substancji żrących, wysokiej temperatury, ostrych krawędzi i długotrwałej wilgoci.

Dozwolone jest używanie tylko tych wyłączników, gniazd wtykowych, bezpieczników topikowych (wkręcane: starego typu) i automatycznych, które wykonawca instalacji przeznaczył do ogólnego użytku.

Wyciągając wtyczkę z gniazda zawsze należy chwytać za wtyczkę (nie za przewód) i przytrzymywać gniazdo palcami – nawet wtedy, kiedy jest bardzo stabilnie zamontowane.

Po użyciu urządzenia należy je niezwłocznie wyłączyć, oraz wyjąć wtyczkę z gniazda zasilającego.

Nigdy nie używaj sprzętu elektrycznego:

 • uszkodzone żelazko elektrycznejeśli jest wilgotny,
 • na otwartej przestrzeni podczas opadów,
 • którego przewód zasilający leży w wodzie lub jest mokry,
 • kiedy masz mokre ręce, nogi lub ubranie,
 • od razu po przeniesieniu go z zimnego do ciepłego pomieszczenia – wtedy na urządzeniu skropli się woda i jego użycie będzie niebezpieczne
 • który wygląda na uszkodzony

W razie zauważenia objawów uszkodzenia sprzętu elektrycznego należy niezwłocznie odłączyć go spod napięcia i oddać do naprawy w profesjonalnym serwisie. Pod żadnym pozorem nie można użytkować wadliwego sprzętu. Jeśli nie masz odpowiednich kwalifikacji, nie wolno Ci samodzielnie naprawiać sprzętu elektrycznego. Unikaj prowizorycznych napraw sprzętu np. zaizolowania uszkodzonego przewodu.

Przewody od elektronarzędzi należy wymieniać w całości. Nigdy nie zdejmuj obudów sprzętu elektrycznego.

Nigdy nie należy zbliżać się do przewodów iskrzących, gołych (bez izolacji), oraz przewodów które spadły ze słupa.

Zachowaj szczególną ostrożność prowadząc prace nieelektryczne w pobliżu pracujących urządzeń elektrycznych, lub będących w ruchu. Wydziel swoje stanowisko pracy i zachowaj bezpieczny odstęp od urządzeń i instalacji elektrycznych, tak żeby znajdowały się poza zasięgiem Twoich dłoni i nóg.

Zasady użytkowania, sprawdzania i konserwacji instalacji elektrycznych w domach

Wyłącznik Różnicowoprądowy

wyłącznik różnicowoprądowy

Co miesiąc należy sprawdzać poprawność działania wyłącznika różnicowoprądowego za pomocą przycisku TEST. Po jego wciśnięciu obwody zabezpieczone tym wyłącznikiem powinny zostać pozbawione napięcia co objawia się opadnięciem dźwigni wyłącznika. Jeśli dźwignia nie opada po wciśnięciu przycisku TEST należy niezwłocznie skontaktować się z elektrykiem, który wymieni wadliwy wyłącznik na nowy. Jeżeli dźwignia wyłącznika opada, ale nie daje się podnieść i zablokować w pozycji górnej, to również oznacza uszkodzenie wyłącznika i konieczność jego natychmiastowej wymiany.

NIE ZWLEKAJ z wymianą wadliwego wyłącznika różnicowoprądowego – taka awaria może prowadzić do śmierci w wyniku porażenia prądem, lub pożaru.

Używanie urządzeń elektrycznych przez dzieci

Nie pozwalaj dzieciom samodzielnie używać urządzeń elektrycznych. Nie zostawiaj dzieci bez nadzoru w pomieszczeniach, w których znajdują się urządzenia lub instalacje elektryczne będące pod napięciem.

Utrzymanie urządzeń elektrycznych w dobrej kondycji

 • czyść przewody elektryczne urządzeń po użyciu. Jeśli są brudne należy je odłączyć spod napięcia i wyczyścić wilgotną szmatką.
 • czyść z kurzu (odłączone od napięcia) urządzenia elektryczne takie jak silniki, elektronarzędzia, otwory przedłużaczy -możesz to zrobić odkurzaczem lub sprężonym powietrzem.
 • dokręcaj gniazda elektryczne (odłączone od napięcia) kiedy tylko wyczujesz, że są zbyt luźno zamocowane do ściany,
 • zleć inspekcję i ewentualną wymianę gniazda elektrycznego, które: syczy, iskrzy, nadmiernie się nagrzewa, strzela, dymi, lub w którym wtyczka „siedzi” zbyt luźno.

Podłączanie urządzeń elektrycznych dużej mocy

płyta indukcyjna

Instalację stałych urządzeń elektrycznych takich jak bojlery, piekarniki, płyty indukcyjne zlecaj uprawnionemu elektrykowi. Tylko poprawnie podłączone urządzenie dają gwarancję ochrony zdrowia i życia Twojego oraz Twoich bliskich.

Zadbaj o zlecenie okresowych przeglądów instalacji

 • raz na 5 lat zleć pomiary parametrów elektrycznych Twojej instalacji uprawnionemu elektrykowi. Jest to wymóg wynikający z prawa budowlanego i jego nieprzestrzeganie może grozić nawet utratą domu. Szerzej piszę o tym w artykule „Obowiązkowe przeglądy instalacji a ubezpieczenie domu…”
 • oczekuj od elektryka pomiarów wraz z pełnymi protokołami z pomiarów i interpretacją ich wyników.
 • udostępnij do wglądu wyniki poprzednich pomiarów i poproś fachowca o ocenę stanu instalacji – pozwoli to odpowiednio wcześnie reagować na niepożądane zmiany w instalacji elektrycznej i zapobiegać możliwym negatywnym skutkom,
 • protokół jest dla Ciebie ważny również w przypadku kiedy ubezpieczasz nieruchomość – więcej na ten temat piszę w artykule „Obowiązkowe przeglądy instalacji a ubezpieczenie domu…”

Stosuj sprawdzone rozwiązania

Nie oszczędzaj na urządzeniach elektrycznych! Bezpieczniki, wkładki topikowe, wyłączniki, elementy łączeniowe, łączniki oświetleniowe, gniazda, przedłużacze, lampki choinkowe, elektronarzędzia, urządzenia AGD, kable i przewody, źródła światła POWINNY być markowe.

Wystrzegaj się taniej chińszczyzny! Urządzenia wątpliwej jakości powodują groźne pożary i porażenia prądem elektrycznym. Z prądem nie ma żartów. Instalacja elektryczna ma być bezpieczna przez kilkadziesiąt lat. Nie lekceważ tego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *