Jak przygotować się do przeglądu instalacji elektrycznej w domu

Zapewnienie dostępu do rozdzielnicy elektrycznej

Jednym z najważniejszych elementów instalacji elektrycznej w domu jest rozdzielnica elektryczna potocznie zwana skrzynką z bezpiecznikami. Często rozdzielnica znajduje się w miejscu o ograniczonej dostępności, np. w garażu czy szafie wnękowej. Podczas kontroli stanu instalacji elektryk potrzebuje przestrzeni umożliwiającej otwarcie skrzynki oraz demontaż osłon w celu przeprowadzenia prób i sprawdzeń elektrycznych, mechanicznych oraz funkcjonalnych. Postaraj się zapewnić dostęp do wszystkich skrzynek elektrycznych oraz przestrzeni wokół nich, żeby umożliwić sprawne przeprowadzenie kontroli.

Rozdzielnica elektryczna - przegląd

Zapewnienie dostępu do tablicy licznikowej

Tablica licznikowa najczęściej znajduje się w skrzynce zwanej Złączem Kablowym w granicy działki, na której położona jest nieruchomość. Jako właściciel budynku jednorodzinnego powinieneś mieć dostęp do części złącza kablowego, w której znajduje się „Twój” licznik, oraz aparaty zabezpieczające Twoje domowe przyłącze elektryczne. Przed przeglądem upewnij się, że posiadasz dostęp do tej części.

Przegląd złącza kablowego

Zapewnienie dostępu do gniazd elektrycznych w pomieszczeniach

Bezpieczeństwo Twoje, Twoich bliskich oraz Twojego mienia w bardzo dużym stopniu zależy od kondycji gniazd elektrycznych, z których korzystasz każdego dnia. Podczas kontroli sprawdzamy, czy gniazda i obudowy są kompletne, weryfikujemy prawidłowość podłączenia gniazd, bolców uziemiających, oraz kilka parametrów elektrycznych umożliwiających nam ocenę stanu gniazda, oraz obwodu, który je zasila.

Postaraj się zapewnić dostęp (o ile to możliwe), do wszystkich użytkowanych gniazd elektrycznych w domu w celu ułatwienia i przyspieszenia przeglądu instalacji elektrycznej i pomiarów elektrycznych.

Przegląd gniazd elektrycznych

Informacje o układzie sieci zasilającej

Czasami podczas oględzin i pomiarów instalacji istnieje trudność w ocenie tego, jaki jest układ sieci zasilającej badany dom jednorodzinny. W takiej sytuacji potrzebujemy dodatkowych informacji.

 1. Idealnie jeżeli jako właściciel domu dysponujesz takim dokumentem jak „Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej”. Warunki przyłączenia są dokumentem, w którym zakład energetyczny określa jakie parametry powinno mieć przyłącze dla Twojego domu i w jakim układzie sieciowym będzie takie zasilane realizowane. Odszukaj ten dokument (jeśli masz taką możliwość) przed terminem przeglądu.
 2. Jeśli nie dysponujesz dokumentem określającym warunki przyłączenia, to postaraj się skontaktować ze swoim zakładem energetycznym w celu uzyskania informacji, w jakim układzie sieciowym pracuje Twoja instalacja. Będzie potrzebny numer klienta znajdujący się na fakturze za energię elektryczną.
 3. Jeśli konsultant infolinii zakładu energetycznego nie udzieli Ci takiej informacji, to konieczne może być odnalezienie najbliższego transformatora w Twojej okolicy (wygląd jak na zdjęciach). Czasami transformatory posiadają oznakowanie informujące o układzie sieciowym (np. TN-C, TT), a jeśli go nie posiadają, to wykonaj zdjęcie transformatora z jego numerem porządkowym, oraz zanotuj, na których skrzyżowaniu ulic się znajduje i przekaż nam takie informacje (np. MMS-em), na 2-3 dni robocze przed planowaną datą przeglądu. Wtedy to my zajmiemy się ustaleniem układu sieci, w jakim pracuje Twoja instalacja.
 4. Jeżeli nie uda się ustalić układu sieci przed przeglądem, to ustalimy go w ciągu kilku dni roboczych i dopiero po tym czasie otrzymasz protokół z przeprowadzonych sprawdzeń. Po prostu musimy mieć pewność, że sformułowane przez nas wnioski dotyczące badanej instalacji elektrycznej i opracowana dokumentacja są prawidłowe. Tylko to gwarantuje, że dokument ten będzie np. brany pod uwagę przez ubezpieczyciela podczas kalkulacji odszkodowania za szkodę spowodowaną instalacją elektryczną (gdyby takowa wystąpiła — czego oczywiście nie życzymy).

Przegląd stacji transformatorowej

Protokół z poprzedniego sprawdzenia instalacji elektrycznej

Jeżeli dysponujesz dokumentacją z poprzednich sprawdzeń instalacji, to powinna być ona okazana elektrykowi dokonującemu przeglądu Twojej instalacji elektrycznej w celu weryfikacji, czy stan instalacji uległ istotnym zmianom. Tutaj mała uwaga — niestety w branży funkcjonuje mnóstwo firm, które wykonują przeglądy „na sztukę”, a jakość dokumentacji jest wątpliwa i w praktyce rzadko zdarza się, że stary protokół we właściwy sposób dokumentuje stan instalacji i pozwala na właściwą ocenę zmian, które ewentualnie w tej instalacji wystąpiły na przestrzeni ostatnich lat.

Informacje o roku budowy lub modernizacji instalacji elektrycznej.

Podczas oględzin musimy wiedzieć, w którym roku została zbudowana instalacja elektryczna, a jeśli była remontowana, to ważna jest data modernizacji. Przepisy dla instalacji elektrycznych oraz zakres stosowanej aparatury ulegały zmianie, dlatego w celu dokonania prawidłowej oceny stanu instalacji musimy wiedzieć kiedy została zamontowana. Tutaj ważna uwaga — postaraj się maksymalnie precyzyjnie wskazać daty, po to, żeby faktyczny stan instalacji oraz sposób dokumentowania jej sprawdzeń był prawidłowy, w przeciwnym razie rzetelność protokołu może być kwestionowana jeśli wprowadzisz elektryka w błąd (świadomie, lub nieświadomie).

Bardzo Ważna informacja na koniec.

Nasza firma świadczy rzetelne usługi w zakresie przeglądów i pomiarów elektrycznych. Celem naszych badań jest określenie, w jakim stopniu użytkowana instalacja jest bezpieczna dla jej użytkowników, oraz wskazanie elementów mogących stanowić zagrożenie i sposobów ich eliminacji w celu uczynienia instalacji bardziej bezpieczną. Zawsze rzetelnie dokumentujemy stan instalacji.

Jeżeli zależy Ci tylko na uzyskaniu „pozytywnego protokołu”, a nie na rzetelnym sprawdzeniu i udokumentowaniu sprawdzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami, to informujemy, że w naszej firmie zamawiasz przegląd i jego udokumentowanie, a nie „pozytywny przegląd”.

Nie jesteśmy „wystawiaczami” dokumentów niezgodnych ze stanem faktycznym. Nie sporządzamy protokołów zdalnie, zaocznie czy wirtualnie, bez realnej kontroli stanu instalacji elektrycznej w obiekcie.

Jeżeli należysz do osób, które jadą własnym autem na przegląd techniczny tylko „po pieczątkę”, i takie samo podejście masz w zakresie przeglądu elektrycznego instalacji elektrycznej w domu, to nie jesteśmy właściwym adresatem takiego zlecenia. W tej sytuacji gorąco zachęcamy do skorzystania z usług konkurencji.

Oczywiście, pamiętaj, że nawet jeśli wykryjemy nieprawidłowości w Twojej instalacji, to:

a) będziesz miał świadomość, w jaki sposób korzystać z instalacji, żeby uniknąć zagrożeń.

b) będziesz wiedział, co jest do poprawy i zyskasz szansę realną poprawę stanu bezpieczeństwa Twojego zdrowia, życia i mienia.

c) dochowasz tzw. należytej staranności w ocenie ubezpieczyciela, a w razie sporu z ubezpieczycielem w ocenie sądu rozpatrującego taki spór.

d) posiadanie protokołu dokumentującego przegląd elektryczny jest zawsze lepszą opcją, niż brak jakiegokolwiek dokumentu świadczącego o zleceniu takiego przeglądu — tym bardziej że rzadko kiedy zdarza się sytuacja, w której w instalacji elektrycznej wszystko jest źle i powinna ona zostać wyłączona z użytkowania — nam taka sytuacja przytrafiła się tylko raz, ale instalacja, którą ocenialiśmy była w stanie agonalnym i realnie zagrażała życiu oraz mieniu pod każdym względem.

  Zapytaj o przegląd w Twojej nieruchomości


  4 komentarzy do: “Jak przygotować się do przeglądu instalacji elektrycznej w domu

  1. Em, sieciowiec z CDR. napisał:

   Drobna uwaga licznik zainstalowany jest w szafie pomiarowej, a w ZK są kable i podstawy bm

   • admin napisał:

    Zwykle jest to jedna szafa z różnymi „przegrodami” stąd takie uproszczenie.

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *