Obowiązkowe przeglądy instalacji a ubezpieczenie domu…

przegląd elektryczny domu a ubezpieczenie

UWAGA! Jeśli jesteś właścicielem domu i nie wiesz o tym obowiązku wynikającym z prawa budowlanego, to możesz stracić nawet majątek swojego życia przez to pozornie „małe” niedopatrzenie. Wyjaśniamy wszystko co musisz wiedzieć…

Dom to dla wielu z nas nie tylko majątek życia, ale coś znacznie cenniejszego. Czasami jednak z powodu pozornie „małego” zaniedbania można ten dom stracić. Jeśli posiadasz dom, to koniecznie zapoznaj się z tym artykułem, żeby nie popełnić błędu, który może kosztować Cię nawet majątek całego życia…

Jest takie przysłowie: „Przezorny, zawsze ubezpieczony”. Prawie każdy ubezpiecza dziś swój dom, na wypadek włamania, pożaru czy oddziaływania groźnych zjawisk pogodowych. Niestety nawet osoby wnikliwie czytające ubezpieczeniowe regulaminy i Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) zwykle nie są w stanie wyłapać pewnego drobiazgu, który może pozbawić odszkodowania każdego ubezpieczonego! Pozbawić szczególnie w przypadku pożaru budynku…

O co dokładnie chodzi?

Przyjrzyjmy się kilku przykładowym zapisom w Ogólnych Warunkach Ubezpieczeń u różnych ubezpieczycieli. Najciekawsze fragmenty zaznaczyłem na pomarańczowo:

ogólne warunki ubezpieczenia allianz

ogólne warunki ubezpieczenia pzu

ogólne warunki ubezpieczenia warta

Takie i podobne zapisy widnieją u większości (o ile nie u wszystkich) ubezpieczycieli. Krótko mówiąc ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje wtedy i tylko wtedy, kiedy ubezpieczający (właściciel domu) wypełnił swoje obowiązki wynikające z szeroko pojętego prawa budowlanego względem instalacji, która przyczyniła się do szkody.

Nie wierzysz? Zatem sprawdź Ogólne Warunki Ubezpieczenia dla Twojej polisy ubezpieczającej dom, a przekonasz się na własnym przykładzie!

Przykładowo jeśli to instalacja elektryczna spowodowała pożar, to ubezpieczyciel będzie domagał się przedstawienia aktualnego dokumentu potwierdzającego wykonanie przeglądu elektrycznego.

Jeśli pożar powstał np. w wyniku zapłonu sadzy w przewodzie kominowym, to wtedy znaczenie będzie miał protokół z przeglądu kominiarskiego, a dopełnienie formalności w zakresie przeglądu elektrycznego nie będzie miało w tym przypadku znaczenia.

Do obowiązków właściciela lub zarządcy nieruchomości należą m.in.:

 • zlecenie przeglądów odbiorczych budynku oraz instalacji w przypadku budowy, lub przebudowy budynku,
 • zlecenie przeglądów okresowych instalacji,
 • konserwacje i remonty

Najczęściej zaniedbywane są przeglądy okresowe instalacji, w szczególności:

 • instalacji elektrycznej,
 • instalacji wentylacji, której zadaniem jest zapewnienie wystarczającej ilości świeżego powietrza (tlenu), co jest szczególnie ważne w domach ogrzewanych poprzez spalanie różnych paliw,
 • instalacji związanych z odprowadzaniem spalin z kotłów grzewczych i kominków, których zadaniem jest sprawne odprowadzenie spalin na zewnątrz budynku.

Poniżej zamieszczam wycinek z artykułu 62 Prawa Budowlanego, żeby przybliżyć Ci nieco bardziej jakie obowiązki nakładają przepisy na właścicieli nieruchomości.

Art. 62. [Okresowe kontrole stanu technicznego obiektu budowlanego, instalacji i przewodów]

 1. Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania
  poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli:

  1. okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu
   technicznego:

   1. elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy
    atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas
    użytkowania obiektu,
   2. instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
   3. instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych,
    spalinowych i wentylacyjnych);
  2. okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów;

Często od naszych klientów słyszymy stwierdzenie:

Mieszkałem w bloku 10 lat i nigdy nie zlecałem nikomu żadnych przeglądów i nikt mnie o tym obowiązku nie informował.

Istotnie jest tutaj pewna „pułapka”. Otóż w przypadku bloków mieszkalnych, kamienic, które funkcjonują w ramach spółdzielni lub wspólnoty, zgodnie z literą prawa to administrator / zarządca odpowiada za aktualność przeglądów. To dlatego osoby od lat mieszkające w blokach i przeprowadzające się do domów, często nie mają pojęcia o tym, że ciążą na nich nowe obowiązki wynikające z prawa budowlanego.

Dla mieszkań w blokach też są pewne wyjątki np. jeśli kupiłeś mieszkanie w bloku i zleciłeś jego remont, a w ramach remontu doszło np. do wymiany instalacji elektrycznej, gazowej, wentylacyjnej lub grzewczej (w przypadku kiedy źródła grzewcze znajduje się w mieszkaniu), to jesteś zobowiązany zlecić przegląd nowo wykonanych instalacji na własny koszt.

Tak naprawdę, to przegląd elektryczny powinno się zlecać również po nabyciu mieszkania w bloku, ponieważ bardzo często ma miejsce sytuacja, w której ktoś kupił mieszkanie po remoncie, dla tego mieszkania przegląd był wykonany przed remontem (na zlecenie administratora budynku), ale nie wykonano przeglądu elektrycznego po remoncie instalacji.

Łatwo wyobrazić sobie sytuację w której ubezpieczyciel w przypadku szkody kwestionuje (zupełnie słusznie) protokół z poprzedniego przeglądu instalacji elektrycznej, skoro została ona w całości wymieniona, lub w znacznej części przebudowana, o czym nowy właściciel często nie wie.

Co możesz zrobić, żeby chronić swój majątek?

Jeżeli jesteś właścicielem domu lub mieszkania po remoncie, to najlepszą opcją jest jak najszybciej zlecić fachowcom wymagane prawem przeglądy wszystkich instalacji. Taka usługa to zazwyczaj koszt do kilkuset złotych w zależności od wielkości instalacji i prac, które trzeba wykonać podczas oględzin i pomiarów.

Pocieszający jest fakt, że przeglądy elektryczne wymagane są tylko raz na 5 lat, a kominy dymowe i wentylacyjne wystarczy sprawdzić 1 raz w roku. Usługę przeglądów okresowych instalacji elektrycznych możesz zamówić również w naszej firmie korzystając z zakładki kontakt.

Ta Pani nie wiedziała…

W naszej praktyce zawodowej kilkukrotnie spotkaliśmy się z sytuacją, w której drobne zaniedbanie spowodowało drastyczne skutki.

Oto jeden z przykładów:

Pewnego dnia odebraliśmy telefon od Pani, która chciała, żebyśmy „wykonali badanie instalacji elektrycznej i wystawili protokół z badania z datą wsteczną”. Oczywiście, nie mogliśmy zgodzić się na taki wariant – byłoby to złamanie prawa i poświadczenie nieprawdy.

W toku rozmów z Panią okazało się, że jest świeżo po remoncie instalacji elektrycznej w mieszkaniu, które kupiła na kredyt. W zasadzie, to z remontu mieszkania nic nie zostało. Spłonęła cała nowa kuchnia z zabudową, oraz pokój, a pozostałe 3 pokoje, inne części mieszkania, okna oraz część elewacji i klatki schodowej zostały zniszczone przez dym i ogień.

Z nowo wyremontowanego mieszkania kupionego na kredyt pozostały zgliszcza. Pani była bez mieszkania, bez środków na remont i bez możliwości zaciągnięcia dodatkowej pożyczki. Biegły wynajęty przez właścicielkę mieszkania stwierdził, że przyczyną pożaru był fabrycznie nowy okap kuchenny.

Ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania ze względu na brak dowodów na to, że instalacja elektryczna przeszła przegląd. Administracja bloku co prawda przedłożyła protokół z ostatniego badania instalacji elektrycznej, ale dotyczył on starej instalacji, która już w mieszkaniu nie istniała. Krótko mówiąc – poprzedni protokół był nieważny.

Na domiar złego, producent okapu zażądał od właścicieli protokołów z pomiarów elektrycznych, utrzymując, że zapłon spowodowała wadliwa instalacja elektryczna. Protokół z pomiarów był ostatnią deską ratunku dla właścicielki mieszkania.

Gdyby miała go w ręku, to ubezpieczyciel wypłaciłby odszkodowanie i później domagał by się zapłaty od producenta AGD. Niestety nikt nie wystawił tej Pani protokołu z datą wsteczną i postanowiła wystąpić na drogę sądową upatrując swojej szansy w opinii biegłych. Liczyła na to, że biegli wykażą, że to wadliwy okap był przyczyną zapłonu.

Ostatecznie nie wiemy jak zakończyła się ta sprawa, ale nikomu nie życzymy takich przeżyć.

Aktualizacja

Okazało się, że artykułem, który właśnie czytasz, ktoś podzielił się na popularnym portalu Wykop, za co bardzo dziękujemy i jesteśmy wdzięczni za propagowanie tych ważnych dla posiadaczy domów informacji.

Na dzień pisania tej aktualizacji do linku na Wykopie dotarło ponad 50 tysięcy użytkowników, którzy zostawili około 500 komentarzy, co świadczy o tym, że temat jest bardzo ważny, a problem braku wiedzy na temat obowiązków właścicieli nieruchomości jest poważnym problemem.

Okazuje się, że również czytelnicy Wykopu mogą przytoczyć wiele z życia wziętych przykładów dotyczących problematyki przeglądów instalacji.

Oto niektóre z tych wypowiedzi:

Dlaczego posiadacze domów ryzykują własnym majątkiem?

Bo nie mają świadomości konsekwencji braku przeglądów i wiedzy, że jest to ich obowiązek!

Nie jest to zbyt sprawiedliwe, że przez brak wiedzy i stosunkowo „nieduże” zaniedbania można stracić majątek całego życia, zdrowie lub życie. Niestety mało kto informuje o konsekwencjach braku przeglądu. Trudno usłyszeć takie podpowiedzi od znajomych, a co gorsze nawet agenci ubezpieczeniowi (są wyjątki) nie dbają o to, żeby poinstruować właścicieli nieruchomości o koniecznych obowiązkach, które stawia przed nimi prawo budowlane.

Jeśli masz już zawartą polisę to jest niemal pewne, że Ogólne Warunki Ubezpieczenia odnoszą się do obowiązków wynikających z prawa budowlanego. Jesteś zobowiązany zlecić wykonanie właściwych przeglądów osobom posiadającym odpowiednie kwalifikacje.

Aktualizacja 2

Ponieważ pojawiło się mnóstwo kontrowersji, pytań i niedopowiedzeń, postanowiliśmy zebrać kluczowe informacje we wpisie „Czy trzeba wykonywać okresowy przegląd elektryczny w domu jednorodzinnym?”. Zachęcamy do zapoznania się z tym wpisem, oraz naturalnie do komentowania i zadawania pytań.

Prawie nikt o tym nie wie…

Ps.: Jeśli czujesz, że ten artykuł jest wartościowy i chcesz uświadomić bliskim Ci osobom jak naprawdę wygląda sprawa z ubezpieczeniem domu, jego przeglądami oraz co powinni zrobić, żeby lepiej chronić swoje zdrowie, życie i majątek, to udostępnij im link z pomocą ikonek poniżej lub kopiując go z przeglądarki.

Będzie to cenna informacja dla bliskich Ci osób.

Cennik przeglądu instalacji elektrycznej w domu jednorodzinnym znajdziesz tutaj >>>

Jeden komentarz do: “Obowiązkowe przeglądy instalacji a ubezpieczenie domu…

  • admin napisał:

   Dziękujemy za uznanie dla naszej pracy i zaangażowania jakie wykazaliśmy przy tworzeniu tego wpisu. Cieszymy się, że możemy pomóc.

 1. Zdzisiek napisał:

  W cytowanym art. 62 Prawa Budowlanego jest pkt. 2, który stanowi, że:
  2. Obowiązek kontroli, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, nie obejmuje
  właścicieli i zarządców:
  1) budynków mieszkalnych jednorodzinnych

  Jak się to ma do sformułowań zawartych w powyższej publikacji ???

  • Dragon Energy napisał:

   Instalacji elektrycznych dotyczy Ustęp 1 punkt 2. Każdy właściciel budynku mieszkalnego jednorodzinnego jest zobowiązany do wykonywania przeglądu instalacji elektrycznej oraz odgromowej (jeżeli istnieje). Do obowiązków zgodnych z Prawem Budowlanym odnoszą się ubezpieczyciele w swoich Ogólnych Warunkach Ubezpieczeń, choć nie wszyscy bezpośrednio, bo w niektórych OWU te odniesienia są w „sprytny” sposób ukryte, przez co Ubezpieczający pozostają nieświadomi.

  • Jary51 napisał:

   Praeds jest taka, że ubezpieczenie to dzisiaj podatek od głupoty . Ubezpiczyciel zawsze znajdzie powód by nie wypłacić. Np
   Miałem ubezpieczenie na wlamanie to okazało się, ze to dewastacja,no bo złodziej ,żeby wejść rozwalił drzwi czli dla złodzieja drzwi mają być otwarte . Można się sądzić ale to wymaga czasu i pieniędzy i na to liczą ubezpiczyciele

  • admin napisał:

   Każda polisa chroni, ale każda ma rozmaite wyłączenia, które trzeba znać i się przed nimi zabezpieczać. Przykładowo polisa OC posiadacza pojazdu nie obowiązuje kiedy pojazd nie ma badań technicznych, lub kierowca nie ma prawa jazdy, albo jest pod wpływem substancji, które wpływają na jego zdolność do prowadzenia pojazdu.

   Przeglądy w domu trzeba traktować na równi z badaniem technicznym pojazdu, wtedy ubezpieczenie nas chroni. Wciąż jest to opłacalne, bo polisa i komplet przeglądów kosztują około 0,1-0,3% wartości domu – wciąż dostajemy bardzo dużą ochronę, za symboliczną opłatę, na którą w razie wystąpienia szkody, „składają się”, wszystkie osoby ubezpieczające swoje mienie. Nie jesteśmy w stanie indywidualnie zabezpieczyć posiadanego mienia w sposób lepszy niż za pomocą dobrej polisy.

 2. Pingback: Jak przygotować się do przeglądu instalacji elektrycznej w domu - Dragon Energy

 3. Pingback: Czy trzeba wykonywać okresowy przegląd elektryczny w domu jednorodzinnym? - Dragon Energy

  • admin napisał:

   Ubezpieczyciel odpowiada zgodnie z warunkami OWU. Trudno wyobrazić sobie sytuację w której ubezpieczyciel miałby odpowiadać za jakąś ruderę przy cenie składki rzędu kilkuset złotych. Polisa jest bardzo niskim kosztem w stosunku do wartości nieruchomości, ale nakłada na właściciele obowiązek utrzymania tej nieruchomości w stanie znacznie obniżającym ryzyko wystąpienia szkody. Okresowe kontrole stanu instalacji pozwalają na bieżąco monitorować ich stan, oraz reagować jeśli ulega on pogorszeniu. Jest to działanie prewencyjne, które każdemu bardziej się opłaca i ubezpieczycielowi i również ubezpieczonemu. Zawsze lepiej zapobiegać niż leczyć. W tym przypadku przeglądy są środkiem zapobiegawczym i ich wymaganie jest naszym zdaniem w porządku.

 4. dzik napisał:

  Czy przepisy rozróżniają co ile wykonywać przegląd w budynkach jednorodzinnych w zabudowie szeregowej a w wolnostojących?

  • admin napisał:

   Jeżeli elektryk ma wszystkie wymagane kwalifikacje, to wystarczą jego dane i podpis na protokole.

 5. KK napisał:

  Jestem właścicielem mieszkania w zabudowie szeregowej. Nie ma wspólnoty mieszkaniowej. Administracja pobiera comiesięczne opłaty. Kto powinien przeprowadzić takowe przeglądy i na czyj koszt? Ja czy administracja?

  • admin napisał:

   Pan powinien wykonać przeglądy na swój koszt.

   Art. 62 ust. 1 ustawy prawo budowlane stanowi, że obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane kontroli przez właściciela lub zarządcę obiektu budowlanego.

   W tej definicji „zarządcą” jest „osoba”, której przysługuje prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

   W przypadku wspólnoty taką „osobą” może być wspólnota, a w przypadku jej braku zarządcą jest właściciel.

   Więcej o definicji „zarządcy obiektu budowlanego” znajdzie Pan w wyroku NSA z dnia 25 lipca 2008 r., sygn. II OSK 1214/07.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *