Pomiary elektryczne

Od stanu instalacji elektrycznej zależy bezpieczeństwo ludzi oraz mienia, z tego powodu Prawo Budowlane nakłada na właścicieli i administratorów nieruchomości obowiązek dokonywania…

Pomiary natężenia oświetlenia

Odpowiednia wartość natężenia oświetlenia ma wpływ nie tylko na samopoczucie i zdrowie ludzi, ale może również decydować o ocaleniu ludzkiego życia np. podczas ewakuacji…

Instalacje elektryczne

Instalacja elektryczna jest sercem każdego budynku. Poprawnie zaprojektowana oraz wykonana instalacja elektryczna gwarantuje bezpieczeństwo oraz wygodę użytkowania na wiele lat…

Podłączanie urządzeń

Coraz więcej urządzeń elektrycznych i grzewczych wymaga podłączenia do sieci elektrycznej przez uprawnionego elektryka, legitymującego się odpowiednim świadectwem kwalifikacyjnym.