Pomiary elektryczne

Od stanu instalacji elektrycznej zależy bezpieczeństwo ludzi oraz mienia, z tego powodu Prawo Budowlane nakłada na właścicieli i administratorów nieruchomości obowiązek dokonywania…

Pomiary natężenia oświetlenia

Odpowiednia wartość natężenia oświetlenia ma wpływ nie tylko na samopoczucie i zdrowie ludzi, ale może również decydować o ocaleniu ludzkiego życia np. podczas ewakuacji…