Pomiary elektryczne

Od stanu instalacji elektrycznej zależy bezpieczeństwo ludzi oraz mienia. Z tego powodu Prawo Budowlane nakłada na właścicieli i administratorów nieruchomości obowiązek dokonywania okresowych przeglądów oraz pomiarów parametrów instalacji elektrycznych.

tutaj znajdziesz:    >> Cennik Przeglądów i Pomiarów Elektrycznych <<

Oczywiście żeby spełnić surowe wymagania dotyczące sprawdzeń elektrycznych przeglądy instalacji powinien wykonywać tylko doświadczony i uprawniony elektryk-pomiarowiec, dysponujący precyzyjnym, regularnie wzorcowanym miernikiem.

Wychodząc na przeciw właścicielom i administratorom nieruchomości Dragon Energy wykonuje odbiorcze i okresowe przeglądy elektryczne oraz oględziny instalacji elektrycznych.

Usługi jakie świadczymy w zakresie przeglądów i pomiarów elektrycznych:

 • przeglądy instalacji elektrycznych
 • przeglądy elektryczne odbiorcze i okresowe
 • przeglądy elektryczne 5 letnie
 • pomiary elektryczne odbiorcze i oględziny instalacji elektrycznych
 • pomiary rezystancji izolacji przewodów i kabli
 • pomiary rezystancji izolacji kabli grzejnych
 • przegląd instalacji elektrycznej
 • pomiary okresowe instalacji elektrycznych (np. pomiary pięcioletnie)
 • przeglądy instalacji elektrycznych
 • pomiary instalacji odgromowych Pomiary elektryczne
 • pomiary impedancji pętli zwarcia
 • pomiary rezystancji uziemień
 • przegląd pięcioletni budynku
 • pomiar ciągłości połączeń ochronnych i wyrównawczych
 • pomiary parametrów wyłączników różnicowoprądowych
 • pomiary natężenia oświetlenia
 • wykonanie dokumentacji z pomiarów
 • przypomnienie o kolejnych pomiarach

Umów się na dogodny dla Ciebie termin pod numerem telefonu +48 506 826 921 lub wyślij zapytanie przez formularz kontaktowy.

Pamiętaj że:

Do prawa budowlanego chętnie odnoszą się również ubezpieczyciele, którzy odmówią wypłaty odszkodowania osobom zaniedbującym obowiązki narzucone im przez Prawo Budowlane w przypadku wystąpienia szkody spowodowanej instalacją elektryczną. Więcej o tych obowiązkach przeczytasz w artykule Obowiązkowe przeglądy instalacji a ubezpieczenie domu

UWAGA! W celu właściwego udokumentowania pomiarów elektrycznych zawsze żądaj od pomiarowca:

 • protokołu z pomiarów, który zawiera Twoje dane, miejsce dokonania pomiaru, oraz dane osoby wykonującej pomiar,
 • kopii świadectwa wzorcowania (kalibracji) miernika, którym elektryk (lub elektrycy) wykonał pomiary – sprawdź, czy numer seryjny miernika pokrywa się z numerem wpisanym do świadectwa kalibracji – takie świadectwo ważne jest maksymalnie 1 rok od daty wystawienia,
 • kopii świadectw kwalifikacyjnych elektryka, lub elektryków wykonujących pomiary i wystawiających protokół – w tych świadectwach musi się znaleźć informacja, że uprawnienia obejmują zakres kontrolno-pomiarowy,
 • faktury lub paragonu za wykonaną usługę pomiarów elektrycznych,
 • zweryfikuj, czy data wydania świadectw kwalifikacyjnych dla elektryków jest nie starsza niż 5 lat – świadectwa tracą ważność po 5-ciu latach i wymagają ponownego zdania egzaminów.

Chcesz zlecić pomiary elektryczne odbiorcze lub okresowe?

Zadzwoń pod numer +48 506 826 921 i umów wizytę, lub napisz do nas na e-mail: biuro@dragonenergy.pl.

Możesz także skorzystać z formularza poniżej:

  Formularz zapytania o pomiary i przeglądy