Pomiary i Przeglądy Elektryczne – tel: +48 506 826 921

Usługi w zakresie przeglądów i pomiarów elektrycznych:

 • przeglądy instalacji elektrycznych
 • przeglądy elektryczne odbiorcze
 • przeglądy elektryczne 5 letnie
 • pomiary elektryczne odbiorcze
 • pomiary rezystancji izolacji przewodów i kabli
 • pomiary rezystancji izolacji kabli grzejnych
 • pomiary okresowe instalacji elektrycznych
 • pomiary instalacji odgromowych Pomiary elektryczne
 • pomiary impedancji pętli zwarcia
 • pomiary rezystancji uziemień
 • pomiar ciągłości połączeń ochronnych i wyrównawczych
 • pomiary parametrów wyłączników różnicowoprądowych
 • protokoły z pomiarów elektrycznych

Potrzebujesz przeglądu elektrycznego / pomiarów elektrycznych? Umów się na dogodny dla Ciebie termin pod numerem telefonu +48 506 826 921 lub wyślij zapytanie przez formularz kontaktowy >>

Dlaczego pomiary i przeglądy elektryczne są tak ważne?

 • Jest to OBOWIĄZEK wynikający z [art. 62, ustęp 1, punkt 2) Ustawy Prawo Budowlane]
 • Na potrzeby ubezpieczenia domu, budynków firmowych i gospodarstw. Każdy ubezpieczyciel stawia takie wymogi w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia nawiązując do prawa budowlanego. Brak odpowiedniego protokołu np. w przypadku pożaru może pozbawić Cię majątku całego życia, ponieważ otwiera to ubezpieczycielowi ścieżkę do odmowy wypłaty odszkodowania.
 • W celu sprawdzenia czy instalacja elektryczna zapewnia odpowiedni poziom ochrony przeciwporażeniowej dla Ciebie, Twoich bliskich, współpracowników i zwierząt w Twoim otoczeniu.
 • W celu sprawdzenia czy instalacja elektryczna zapewnia odpowiedni poziom ochrony przeciwpożarowej.
 • W celu dopełnienia formalności związanych z budową nowego budynku i uzyskaniem pozwolenia na jego użytkowanie.
 • W celu sprawdzenia, czy elektryk, który wykonał Twoją instalację elektryczną zrobił to dobrze i zgodnie ze sztuką.
 • W celach gwarancyjnych – jest to wymagane np. podczas instalacji kabli grzewczych, mat grzewczych, folii grzewczych oraz innych urządzeń elektrycznych, które wymagają fachowego pomiaru po zakończeniu czynności montażowych.
 • W celu oceny stopnia zużycia elementów instalacji elektrycznych i wcześniejszego zaplanowania ich wymiany.
 • W celu oceny możliwości wykonania prac związanych z modyfikacją, rozbudową lub przebudową instalacji elektrycznych.

Potrzebujesz przeglądu elektrycznego / pomiarów elektrycznych? Umów się na dogodny dla Ciebie termin pod numerem telefonu +48 506 826 921 lub przez formularz kontaktowy >>

Pamiętaj że:

Do prawa budowlanego chętnie odnoszą się również ubezpieczyciele, którzy odmówią wypłaty odszkodowania osobom zaniedbującym obowiązki narzucone im przez Prawo Budowlane w przypadku wystąpienia szkody spowodowanej instalacją elektryczną. Więcej o tych obowiązkach przeczytasz w artykule Obowiązkowe przeglądy instalacji a ubezpieczenie domu

UWAGA! W celu właściwego udokumentowania pomiarów elektrycznych zawsze żądaj od pomiarowca:

 • protokołu z pomiarów, który zawiera Twoje dane, miejsce dokonania pomiaru, oraz dane osoby wykonującej pomiar,
 • kopii świadectwa wzorcowania (kalibracji) miernika, którym elektryk (lub elektrycy) wykonał pomiary – sprawdź, czy numer seryjny miernika pokrywa się z numerem wpisanym do świadectwa kalibracji – takie świadectwo ważne jest maksymalnie 2 lata od daty wystawienia,
 • kopii świadectw kwalifikacyjnych elektryka, lub elektryków wykonujących pomiary i wystawiających protokół – w tych świadectwach musi się znaleźć informacja, że uprawnienia obejmują zakres kontrolno-pomiarowy,
 • zweryfikuj, czy data wydania świadectw kwalifikacyjnych dla elektryków jest nie starsza niż 5 lat – świadectwa tracą ważność po 5-ciu latach i wymagają ponownego zdania egzaminów.

Chcesz zlecić pomiary elektryczne odbiorcze lub okresowe?

Zadzwoń pod numer +48 506 826 921 i umów wizytę, lub napisz do nas na e-mail: biuro@dragonenergy.pl

Możesz także skorzystać z formularza poniżej:

  Zapytaj o przegląd w Twojej nieruchomości


  Formularz nie działa? Wyślij zapytanie na adres: biuro@dragonenergy.pl i powiadom nas o niedziałającym formularzu. Możesz również zadzwonić pod numer +48506826921