Pomiary Elektryczne Cennik

Prezentując poniższy cennik przeglądów elektrycznych chcemy przybliżyć Ci szczegóły naszych usług. Proszę, traktuj ten cennik poglądowo. Pamiętaj, że z przyjemnością odpowiemy na Twoje pytania i prośby.
Zapytania kieruj mailowo, telefonicznie lub za pośrednictwem formularza.

Przegląd Instalacji Elektrycznej w domu / mieszkaniuCena
Mieszkanie - przegląd okresowy i pomiary instalacji elektrycznejod 200 zł
Mieszkanie - przegląd po remoncie i pomiary instalacji elektrycznejod 300 zł
Dom Jednorodzinny - przegląd odbiorczy instalacji elektrycznejod 600 zł
Dom Jednorodzinny - przegląd okresowy instalacji elektrycznejod 400 zł
Budynek Wielorodzinny do 1000m2 - przegląd okresowy instalacji elektrycznejod 1000 zł
Garaż, Budynek Gospodarczy - przegląd okresowy z pomiaramiod 100 zł

 

Przegląd Instalacji Elektrycznej w lokalach komercyjnychCena
Mały sklep, lokal usługowy - przegląd elektryczny okresowy z pomiaramiod 150zł
Średni sklep, lokal usługowy - przegląd elektryczny okresowy z pomiaramiod 350zł
Lokal Biurowy - przegląd okresowy z pomiaramiod 350zł
Hale, Magazyny - przegląd elektryczny okresowyod 350zł
Pomiary natężenia i równomierności oświetlenia - sprawdź tutaj >>>

 

Przegląd Elektryczny - Żłobki, Przedszkola, SzkołyCena
Przegląd elektryczny i pomiary w żłobku / klubie dziecięcymod 300zł
Przegląd elektryczny z pomiarami w budynku szkołyod 1500zł
Pomiar natężenia oświetlenia ewakuacyjnego i/lub awaryjnegood 3zł za punkt
Pomiar natężenia i równomierności oświetlenia ogólnego (za pomieszczenie)od 30zł

 

Przegląd elektryczny okresowy w budynkach wielolokalowychCena
Przegląd i pomiary elektryczne 5-letni w mieszkaniachod 30zł do 200zł
Przegląd Okresowy i pomiary elektryczne w lokalu usługowym od 100zł
Przegląd Okresowy w częściach wspólnych osiedli i budynków wielolokalowychdo uzgodnienia
Pomiar natężenia oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnegood 3zł za punkt
Pomiar natężenia i równomierności oświetlenia ogólnego (pomieszczenie)od 30zł
Test sprawności oprawy oświetlenia ewakuacyjnego i/lub awaryjnegood 5zł za sztukę

 

Pomiary i Przeglądy Elektryczne - cennik ogólnyCena
Pomiar rezystancji izolacji obwodu jednofazowego8,65zł za obwód
Pomiar rezystancji izolacji obwodu trójfazowego13,75zł za obwód
Pomiar rezystancji uziemienia ochronnego (złącze kontrolne)35zł za sztukę
Pomiar rezystancji uziemienia odgromowego (złącze kontrolne)45zł za sztukę
Pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej (SWZ) w obwodzie jednofazowym6zł za punkt
Pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej (SWZ) w obwodzie trójfazowym12zł za punkt
Badanie wyłączników różnicowoprądowych jednofazowych15zł za sztukę
Badanie wyłączników różnicowoprądowych trójfazowych20zł za sztukę
Pomiar ciągłości przewodów ochronnych i wyrównawczych7zł za obwód

 

Badanie bezpieczeństwa elektronarzędziCena
Badanie, oględziny i pomiary elektronarzędzi ręcznychod 20zł / sztuka
Badanie dużych elektrycznych urządzeń stacjonarnychod 50zł / sztuka
Badanie dużych elektrycznych urządzeń przenośnychod 40zł / sztuka

Wszystkie podane wyżej ceny są cenami netto i nie zawierają podatku VAT. Ceny mają charakter poglądowy. Na ostateczny koszt usługi wpływ ma wiele czynników, dlatego jeśli chcesz mieć pewność ile będzie kosztowała usługa to skontaktuj się z nami.

UWAGA! W celu właściwego udokumentowania pomiarów elektrycznych zawsze żądaj od pomiarowca:

 • protokołu z pomiarów, który zawiera Twoje dane, miejsce dokonania pomiaru, oraz dane osoby wykonującej pomiar,
 • kopii świadectwa wzorcowania (kalibracji) miernika, którym elektryk (lub elektrycy) wykonał pomiary – sprawdź, czy numer seryjny miernika pokrywa się z numerem wpisanym do świadectwa kalibracji – takie świadectwo ważne jest maksymalnie 2 lata od daty wystawienia,
 • kopii świadectw kwalifikacyjnych elektryka, lub elektryków wykonujących pomiary i wystawiających protokół – w tych świadectwach musi się znaleźć informacja, że uprawnienia obejmują zakres kontrolno-pomiarowy,
 • zweryfikuj, czy data wydania świadectw kwalifikacyjnych dla elektryków jest nie starsza niż 5 lat – świadectwa tracą ważność po 5-ciu latach i wymagają ponownego zdania egzaminów.

 Dlaczego warto z nami współpracować?

 • dysponujemy personelem o wysokich kwalifikacjach,
 • nasz personel posiada wszystkie wymagane świadectwa kwalifikacji i uprawnienia,
 • prezentujemy profesjonalne podejście na każdym etapie współpracy,
 • nasze protokoły z przeglądów są przejrzyste i zawierają wszystkie elementy wymagane przepisami prawa,
 • nasze protokoły z przeglądów stanowią kompletną dokumentację dla: Towarzystw Ubezpieczeniowych, Straży Pożarnej, Sanepidu i Państwowej Inspekcji Pracy,
 • zawsze przekazujemy Państwu uwagi i zalecenia pokontrolne, które pomagają bezpiecznie użytkować instalacje,
 • monitorujemy terminy przeglądów u Państwa, co sprawia, że zawsze posiadacie Państwo aktualne wymagane prawem przeglądy i sprawdzenia,
 • usługi przeglądów i kontrolno-pomiarowe świadczymy na terenie całego kraju – bez pobierania dodatkowych kosztów dojazdu,