Usługi kamerą termowizyjną w Warszawie umówisz pod numerem – tel.: +48 506 826 921

Świadczymy usługi kamerą termowizyjną w następujących obszarach.

Instalacje elektryczne

Przegrzewające się elementy instalacji elektrycznej są jedną z najczęściej występujących przyczyn pożarów w obiektach budowlanych. Przegrzanie najczęściej występuje z powodu zbyt luźnego styku pomiędzy elementami, przez które płynie prąd elektryczny. Termowizja umożliwia nam:

 • sprawdzanie stanu rozdzielnic elektrycznych
 • sprawdzanie stanu bezpieczników i innych aparatów elektrycznych
 • sprawdzanie stanu połączeń elektrycznych
 • wykrywanie ukrytych gniazd i puszek przelotowych
 • wykrywanie zwiększonej rezystancji połączeń i elementów instalacji

Kontrole instalacji elektrycznej wraz z kontrolą termowizyjną możesz zamówić w naszej firmie.

Fotowoltaika (na gruncie)

Pożary fotowoltaiki to jest i w dalszym ciągu będzie poważny problem. Pożary wynikają często z faktu, że instalacje fotowoltaiczne wystawione są na ekstremalne działania zjawisk pogodowych. Najczęściej występującą przyczyną pożarów są przegrzewające się złącza MC4 lub fragmenty modułów fotowoltaicznych. Dzięki kamerze termowizyjnej możliwa jest:

 • kontrola termowizyjna instalacji fotowoltaicznych na gruncie
 • kontrola złącz MC4 w instalacjach fotowoltaicznych na gruncie
 • wykrywanie HotSpotów (punktów przegrzania) modułów fotowoltaicznych

Budownictwo

Termowizja w budownictwie pozwala na wykrycie wad w konstrukcji i izolacji budynków spowodowanych nieprawidłowym wykonaniem lub działaniem innych czynników (np. natura, zwierzęta itp.) Termowizja w budownictwie umożliwia:

 • wykrywanie zawilgocenia przegród budowlanych
 • wykrywanie mostków termicznych
 • ocena stanu izolacji termicznych
 • kontrola termowizyjna przegród budowlanych
 • wykrywanie przewodów kominowych
 • wykrywanie ubytków i ukrytych otworów w konstrukcji
 • wykrywanie zwierząt (gryzonie w elewacji, gryzonie w podbitce)
 • wykrywanie zimnych miejsc w ścianach i oknach

Instalacje wodne i grzewcze

Awarie ogrzewania w najlepszym wypadku powodują straty na przesyle ciepła, a w najgorszym mogą powodować trwałe i kosztowne w naprawie uszkodzenia konstrukcji budowlanych, dlatego tak ważne jest odpowiednio wczesne ich wykrycie. Kontrola termowizyjna pozwala na:

 • wykrywanie nieszczelności rur z ciepłą wodą
 • wykrywanie zawilgocenia przegród budowlanych spowodowanych wyciekiem
 • sprawdzenie równomierności nagrzewania grzejników
 • sprawdzenie równomierności nagrzewania się podłóg

Prace przygotowawcze i powykonawcze

W przypadku prac remontowych lub wykończeniowych wielokrotnie pada pytanie, czy montując jeden element, nie uszkodzimy czegoś, co jest już zamontowane np. w ścianie. Z pomocą przychodzi termowizja, która pozwala na:

 • sprawdzenie położenia przewodów elektrycznych pod obciążeniem
 • sprawdzenie położenia mat i kabli grzewczych pod obciążeniem
 • sprawdzenie położenia rur ogrzewania podłogowego
 • sprawdzenie położenia ukrytych otworów i przepustów w przegrodach budowlanych

Motoryzacja

Mnogość elementów ruchomych, mechanicznych i elektrycznych w samochodach, motocyklach czy pojazdach rekreacyjnych sprawia, że kamera termowizyjna z powodzeniem pomoże w sytuacjach takich jak:

 • sprawdzenie działania ogrzewania szyb i lusterek
 • sprawdzenie działania ogrzewania foteli, kierownicy i innych elementów wyposażenia
 • sprawdzenie rozkładu temperatur silnika spalinowego
 • okresowa kontrola stanu nagrzewania się elementów ruchomych w pojazdach
 • okresowa kontrola stanu nagrzewania się elementów mechanicznych
 • sprawdzenie izolacyjności termicznej kamperów i przyczep kempingowych

Odbiór mieszkań z kamerą termowizyjną

Jeśli planujesz zakup mieszkania lub domu, to oprócz kontroli stanu instalacji elektrycznej, hydraulicznej i kominowej, powinieneś zadbać o kontrolę stanu przegród budowlanych, która pozwoli na:

 • bezinwazyjne wykrywanie wad technologicznych i konstrukcyjnych przegród budynków,
 • wykrywanie błędów w dociepleniu, mostków cieplnych, zawilgoceń

Podsumowanie

Termowizja pozwala nie tylko wykrywać bieżące usterki, ale co ważniejsze pozwala na zapobieganie awariom wskutek wykrycia elementów instalacji lub konstrukcji, które już w momencie kontroli wykazują potencjał do uszkodzenia.

Okresowa lub przedzakupowa kontrola jest najlepszym i najtańszym sposobem wczesnego wykrycia awarii, lub uniknięcia zakupowej wpadki, pozwala też chronić majątek, mienie, a w skrajnych przypadkach nawet zdrowie i życie.