Polityka prywatności

 • W Erdano Sp. z o.o., traktujemy Politykę prywatności bardzo poważnie. Poniższe zapisy prezentują postanowienia w zakresie podejścia Erdano Sp. z o.o. do celów i sposobów wykorzystywania, bezpieczeństwa i przechowywania danych osobowych oraz danych firm. Wyrażenie zgody na niniejszą Politykę prywatności jest tożsame z wyrażeniem zgody na zapisywanie i przetwarzanie danych osobowych i danych firm, a także na otrzymywanie komunikatów o charakterze marketingowym lub handlowym, zgodnie z zapisami niniejszej Polityki prywatności.
 • Aktualizacja Polityki prywatności – zapisy Polityki prywatności mogą od czasu do czasu ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Aktualna wersja Polityki prywatności znajduje się zawsze na portalach internetowych Erdano Sp. z o.o., aby odwiedzający portale internetowe Erdano Sp. z o.o. byli świadomi, jakie informacje są o nich zbierane i w jaki sposób są wykorzystywane przez Erdano Sp. z o.o..
 • Informacje o użytkownikach zbierane przez Erdano Sp. z o.o.:

Informacje zbierane automatycznie obejmują m.in.:

 • oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał użytkownik;
 • informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z produktów i/lub usług Erdano Sp. z o.o., a także portali internetowych i sklepu Erdano Sp. z o.o.;
 • protokół internetowy (IP), który używany jest do łączenia z siecią Internet;
 • typ przeglądarki internetowej oraz jej wersja, typ systemu operacyjnego oraz jego wersja;
 • adres URL, z którego użytkownik wszedł na stronę internetową Erdano Sp. z o.o.;
 • dane demograficzne, informacje o zachowaniu na stronie, o lokalizacji czy o zainteresowaniach użytkownika;
 • informacje na temat statusu zakupu, gdy użytkownik kupuje za pośrednictwem sklepu internetowego Erdano Sp. z o.o., lub statusu zamówienia bezpłatnych materiałów, gdy użytkownik zamawia je przez formularze umieszczone na stronie.

Informacje te są zbierane m.in. poprzez użycie plików cookies (pliki cookies są składowane na dysku twardym komputera, gdy odwiedzana jest jedna ze stron Erdano Sp. z o.o.; służą one m.in. do przechowywania informacji na temat sesji, dostosowywania strony oraz reklam wyświetlanych na innych stronach oraz do tworzenia statystyk; witryna może nie działać poprawnie, gdy wyłączona jest obsługa tych plików). Informacje podawane dobrowolnie przez odwiedzających strony Erdano Sp. z o.o. są gromadzone przy:

 • wypełnianiu formularzy, np. kontaktowych, rejestracyjnych czy zakupu / zamówienia;
 • przesyłaniu zapytań na temat produktów i/lub usług za pośrednictwem strony internetowej;
 • zamawianiu bardziej szczegółowych informacji na temat produktów i/lub usług;
 • dokonywaniu zakupów (przez podawanie danych kontaktowych, osobowych i innych informacji niezbędnych do przeprowadzenia transakcji);
 • zapisie na newslettery;
 • zapisie na inne materiały (m.in. artykuły, informacje rynkowe), powiadomienia i wysyłki promocyjne lub informacyjne;
 • dodawaniu komentarzy oraz podczas korzystania z forum lub czatu.

Rejestracja oraz wypełnienie formularzy dostępnych na stronach Erdano Sp. z o.o. są dobrowolne. Decydując się na niepozostawianie swoich danych na stronach Erdano Sp. z o.o., nie wyklucza się możliwości korzystania z serwisu, ale uniemożliwia się opcję zakupu produktów oraz zamawiania darmowych materiałów. Informacje osobowe lub firmowe, o których podanie użytkownik jest proszony na stronach Erdano Sp. z o.o., to m.in.: adres e-mail, płeć, imię, nazwisko, nazwa stanowiska, firma, adres www, branża prowadzonej działalności, adres, miasto, kod pocztowy, kraj, nr telefonu oraz interesujące użytkownika branże.51.5. Google oraz inni dostawcy plików cookies:

 • Inni dostawcy, w tym Google, pokazują reklamy Erdano Sp. z o.o. na stronach internetowych.
 • Google i inni dostawcy wykorzystują pliki cookies do wyświetlania reklam dostosowanych do osób odwiedzających, na podstawie ich poprzednich wizyt na stronie internetowej, ich zainteresowań, danych demograficznych czy informacji o ich lokalizacji.
 • Możliwe jest zrezygnowanie z używania plików cookies Google, korzystając z instrukcji na stronie Google Advertising: www.google.com/settings/ads. Możliwe jest również zrezygnowanie z innych dostawców plików cookies, korzystając z instrukcji na stronie Network Advertising Initiative: www.networkadvertising.org/choices/
 • Strony internetowe Erdano Sp. z o.o. korzystają z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc (Google). Google Analytics używa plików cookies, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika, w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania, w jaki sposób użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez plik cookies na temat korzystania z witryny (oraz adres IP odwiedzającego) są przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google korzysta z tych informacji w celu ewaluacji korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli jest to wymagane przez prawo lub jeżeli osoby trzecie przetwarzają te informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google. Możliwe jest zrezygnowanie z plików cookies, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce internetowej. Korzystając ze stron internetowych Erdano Sp. z o.o., użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych przez Google w sposób oraz w celach określonych powyżej.
 • Cel zbierania, sposób wykorzystywania i bezpieczeństwo danych – zbierane automatycznie m.in. za pomocą plików cookies oraz zbierane za pośrednictwem formularzy informacje są używane w celu utrzymania sesji użytkownika; dostosowania strony internetowej do preferencji użytkownika i stosowanego przez niego urządzenia; diagnozowania potencjalnych problemów; tworzenia raportów statystycznych związanych ze sposobem użytkowania stron; poprawy produktów, usług i sposobu działania portali internetowych Erdano Sp. z o.o.; dostarczania zamówionych produktów, usług i/lub innych zamówionych materiałów; dostosowania reklam wyświetlanych użytkownikowi w sieci Google, w sieciach partnerskich oraz na innych stronach www; a także do informowania użytkownika o innych produktach, usługach i/lub materiałach, które mogą być dla niego interesujące, przy użyciu różnych metod komunikacji. Erdano Sp. z o.o. stosuje politykę ochrony danych osobowych, tzn. żadne z przekazanych Erdano Sp. z o.o. informacji nie są udostępniane osobom trzecim innym niż te kontrolowane przez właścicieli i zarząd Erdano Sp. z o.o., chyba że jest to konieczne do osiągnięcia celów (np. reklamowych) opisanych w niniejszej Polityce prywatności lub gdy istnieje taki obowiązek prawny. Informacje te nie są wykorzystywane przez Erdano Sp. z o.o. w sposób niezgodny z niniejszą Polityką prywatności, ani nie są przedmiotem sprzedaży, wymiany czy wypożyczenia osobom trzecim bez wcześniejszej, wyraźnej zgody użytkownika. Erdano Sp. z o.o. dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Klientów. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
 • Bezpłatne materiały i subskrypcje – zapis na elektroniczne bezpłatne materiały, newslettery oraz pozostałe powiadomienia i wysyłki marketingowe, informacyjne i handlowe jest dobrowolny i odbywa się po wyrażeniu zgody użytkownika przez podanie adresu e-mail oraz innych, niezbędnych informacji, o które użytkownik proszony jest przy wypełnianiu dedykowanych do tego celu formularzy.
 • Zakupy – proces zakupów jest dwuetapowy:1. Użytkownik po wybraniu produktów, wypełnia formularz zamówienia, podając wszystkie dane niezbędne do sfinalizowania transakcji. Wyjątek stanowią informacje związane z płatnością kartą kredytową, które nie są przechowywane przez sklep.2. Jeśli użytkownik zdecyduje się na dokonanie płatności kartą kredytową przez Internet, zostanie przekierowany  do strony centrum autoryzacyjno-rozliczeniowego, gdzie będzie zobowiązany do podania numeru karty kredytowej oraz innych danych niezbędnych do dokonania płatności. Erdano Sp. z o.o. nie ma dostępu i nie przechowuje informacji przekazywanych za pośrednictwem centrum autoryzacyjno-rozliczeniowego. Wszelkie pytania związane z procesem zakupu i metodami płatności można konsultować z działem sprzedaży Erdano Sp. z o.o. (e-mail: biuro@dragonenergy.pl).
 • Wypis z bezpłatnych materiałów i subskrypcji oraz zmiana danych osobowych lub firmowych – użytkownikowi przysługuje prawo do dostępu do swoich danych, do poprawiania ich, jak również do wypisania się z elektronicznych newsletterów, przesyłek marketingowych, informacyjnych i handlowych oraz innych form komunikacji ze strony Erdano Sp. z o.o.. Użytkownik może zrezygnować z całej komunikacji ze strony Erdano Sp. z o.o. poprzez wysłanie e-maila z taką prośbą na adres biuro@dragonenergy.pl Użytkownik może także wypisać się wyłącznie z posiadanych darmowych subskrypcji i e-mailingów poprzez wykorzystanie linku, jaki znajduje się w każdym e-mailingu lub e-newsletterze wysłanym do użytkownika przez Erdano Sp. z o.o. lub poprzez przesłanie wiadomości e-mail z tematem „WYPISZ” na adres: biuro@dragonenergy.pl
 • Ograniczenie odpowiedzialności – Erdano Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie błędy i uchybienia oraz skutki decyzji podjętych na podstawie informacji prezentowanych na portalach internetowych Erdano Sp. z o.o., w produktach (w tym w serwisie Erdano Sp. z o.o. Online), newsach, analizach i innych materiałach. Erdano Sp. z o.o. gwarantuje, iż informacje te powstają na podstawie analiz i wyników badań przeprowadzanych przez Erdano Sp. z o.o. samodzielnie oraz w oparciu o rzetelne i niezależne źródła danych. Strony internetowe Erdano Sp. z o.o. zawierają linki do innych stron www, Erdano Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich prowadzących te strony www lub będących ich właścicielami.