Przegląd 5-cio Letni instalacji elektrycznej w domu jednorodzinnym

Przegląd 5-cio letni instalacji elektrycznej w budynku jednorodzinnym zgodnie z art. 62 ust. 1, pkt. 2 Ustawy Prawo Budowlane.

1200,00 

Chcesz umówić przegląd kilku domów razem z bliskimi lub sąsiadami? Negocjuj indywidualne warunki w ramach oferty grupowej!

Wyślij zapytanie o ofertę grupową
Opis

Co kupujesz?

Kupujesz usługę składającą się z podstawowych czynności konserwacyjnych oraz obowiązkowego przeglądu 5-cio letniego instalacji elektrycznej w swoim budynku zgodnie z art. 62 ustęp 1, punkt 2 Ustawy Prawo Budowlane. Tego typu przeglądy są wymagane również przez towarzystwa ubezpieczeniowe, ubezpieczające obiekty budowlane.

W skład usługi wchodzą:

 • oględziny instalacji,
 • podstawowa konserwacja instalacji,
 • testy funkcjonalne,
 • testy elektryczne,
 • pomiary parametrów instalacji elektrycznej,
 • dojazd,
 • sporządzenie protokołu,
 • przekazanie zaleceń eksploatacyjnych.

Jaki jest termin realizacji usługi?

Gwarantujemy, że wykonamy dla Ciebie usługę w ciągu maksymalnie 2 tygodni od momentu złożenia zamówienia.

Kto wykonuje przegląd?

Przegląd w Twojej nieruchomości wykona doświadczony technik/inżynier posiadający wykształcenie branżowe, odpowiednią wiedzę i wieloletnie doświadczenie w zakresie budowania i badania instalacji elektrycznych. Każdy technik posiada co najmniej świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku Dozoru nad Eksploatacją wymagane zgodnie z art. 62 ustęp 5 Ustawy Prawo Budowlane.

Każdy technik wyposażony jest w specjalistyczne, certyfikowane mierniki przeznaczone do badania instalacji elektrycznych, posiadające aktualne świadectwa wzorcowania.

Co zapewnia okresowy przegląd instalacji elektrycznej?

 • podnosi bezpieczeństwo ludzi, zwierząt i mienia,
 • pozwala zidentyfikować usterki i zagrożenia w instalacji,
 • pozwala eliminować zagrożenia i obniżać ryzyka z nimi związane,
 • pomaga użytkownikom instalacji wypracować odpowiednie nawyki w zakresie eksploatacji instalacji elektrycznej,
 • gwarantuje spełnienie wymagań narzucanych właścicielom nieruchomości przez Prawo Budowlane,
 • protokół stanowi dowód wypełnienia obowiązku badania instalacji w przypadku szkody ubezpieczeniowej lub kontroli organów nadzoru budowlanego.

Ważne:

Przy płatności online za usługę obowiązuje 10% rabat na całą kwotę usługi. Wystarczy, że wybierzesz odpowiedni sposób płatności podczas finalizacji zamówienia.

Zachęcamy do opłacenia usługi online, bo to znacznie uprości sposób dalszej obsługi i zapewnia pełen wgląd w historię Twoich zleceń, upraszcza komunikację oraz obsługę posprzedażową.

Kupując online otrzymasz komplet informacji o tym jak przygotować się do przeglądu. Twoje zamówienie będzie obsłużone szybciej, sprawniej i taniej niż zamówienie telefoniczne.

Jeżeli jednak uwielbiasz rozmawiać, to dzwoń śmiało 506826921, chętnie pomożemy Ci przez telefon.

Jeżeli czegoś Ci tutaj brakuje, chcesz przekazać swoje uwagi, lub po prostu podzielić się opinią na temat opisu usługi i sposobu jej zamawiania, to napisz do nas na adres: biuro@dragonenergy.pl

Dziękujemy za Twoje podpowiedzi!

Przykładowy protokół

Wygląd i zakres informacji zawartych w protokole może różnić się w zależności od:

 • rodzaju instalacji,
 • układu sieci zasilającej,
 • wielkości budynku,
 • ilości obwodów, gniazd, rozdzielnic, pomieszczeń,
 • rodzaju zastosowanej aparatury i osprzętu,
 • zastosowanych rozwiązań technicznych,
 • rodzaju przeglądu i wyposażenia instalacji.

Technik wykonujący przegląd, w oparciu wszystkie dostępne informacje oraz stan faktyczny, dobiera rodzaj sprawdzeń i sposób ich dokumentowania zgodnie z procedurami i dobrymi praktykami wypracowanymi przez lata w Dragon Energy.

Kluczowe jest wyczerpujące udokumentowanie przeglądu w sposób profesjonalny, zgodny z przepisami prawa i akceptowany przez instytucje Państwowe oraz firmy ubezpieczeniowe.

Protokół powinien zawierać również:

 • dane zleceniodawcy
 • dane obiektu
 • dane wykonawcy/ów przeglądu
 • dane urządzeń pomiarowych
 • kopię świadectwa wzorcowania urządzeń pomiarowych
 • kopię świadectw kwalifikacji specjalistów wykonujących przegląd
 • podpisy i pieczęcie (mogą być zastosowane podpisy elektroniczne)
 • datę badania
 • datę kolejnego badania
 • wyniki prób, sprawdzeń i pomiarów
 • wnioski i zalecenia (jeśli występują)

Przykładowy protokół w formacie .pdf (zamazano w nim dane poufne) możesz pobrać na swoje urządzenie klikając w poniższy przycisk:

Zobacz przykładowy protokół w .PDF
Częste pytania

Tak, jest obowiązkowy.

Przygotowaliśmy na ten temat specjalny artykuł oraz film, w którym wyczerpujący sposób wyjaśniamy tę kwestię posługując się aktami prawnymi, interpelacjami poselskimi, stanowiskiem Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.

Przeczytaj artykuł "Czy trzeba wykonywać okresowy przegląd elektryczny w domu jednorodzinnym?"

Szwagrowie przy świątecznym stole po dziś dzień spierają się o to, czy ten obowiązek istnieje, ale musisz wiedzieć że w żadnym akcie prawnym, prawie i rozporządzeniu nie ma wyłączenia z tego obowiązku.

Zapoznaj się dokładnie z artykułem, którego link masz powyżej.

 
 • wersja elektroniczna trafia na Twój adres e-mail podany podczas zakupu usługi
 • kopia wersji elektronicznej jest przechowywana przez nas, przez kolejne 5 lat, na serwerze specjalnie wydzielonym do tego celu
 • dodatkowa kopia znajduje się w aplikacji usprawniającej dokumentowanie prac kontrolno-pomiarowych w zakresie przeglądów.
 • w każdej chwili na przestrzeni 5-ciu lat możesz poprosić o kopię swojego protokołu podając numer protokołu lub numer zamówienia usługi online, lub adres e-mail z którego dokonałes zamówienia

Długość przeglądu instalacji elektrycznej zależy od wielu czynników, m.in. od stopnia rozbudowania instalacji oraz wielkości domu i tego, czy technik przygotowuje protokół na miejscu, czy w biurze.

Przykładowy, średni czas przeglądu z protokołem na miejscu dla domu o powierzchni około 150 m2, to 3-4h.

Ze względu na komfort klientów przy zakupie usługi online protokół również dostarczany jest drogą elektroniczną i technik przygotowuje go w biurze, co pozwala skrócić czas pobytu u klienta do około 1,5-2h.

 

 

Prawidłowe udokumentowanie instalacji, jej stanu, oraz zmierzonych parametrów podczas przeglądu elektrycznego jest kluczowe, żeby protokół taki mógł "się obronić" podczas sporu sądowego z ubezpieczycielem, czy organami nadzoru budowlanego.

To z kolei wymaga podjęcia szeregu czynności, począwszy od oględzin, a skończywszy na pracach kontrolno-pomiarowych z użyciem specjalistycznych urządzeń pomiarowych.

Sama instalacja elektryczna jest zwykle około 100-200 razy bardziej rozbudowana, niż instalacja kominowa - co oznacza konieczność wykonania znacznie większej ilości prób, sprawdzeń i pomiarów.

Stopień skomplikowania instalacji elektrycznej oraz urządzeń pomiarowych również diametralnie się różni. To powoduje, że pracy do wykonania jest znacznie więcej.

 

Szczegółowe informacje o tym jak przygotować się do wizyty i jak ona przebiega otrzymasz po opłaceniu zamówienia usługi i potwierdzeniu terminu.

Podczas wizyty technik będzie potrzebował swobodnego dostępu do:

 • rozdzielnicy z bezpiecznikami (wyłącznikami)
 • szafki licznikowej
 • ogólnodostępnych gniazd elektrycznych.

Jest to niezbędne minimum potrzebne do wykonania przeglądu.

Specjalista na bieżąco będzie informował Cię o wykonywanych czynnościach i możliwych skutkach sprawdzeń.

Jeżeli pracujesz zdalnie z domu, to musisz liczyć się z przerwami zasilania, ale zapewniamy, że nie będzie to uciążliwe - wszystko ustalisz ze specjalistą zanim wyłączy zasilanie.

 

Taka sytuacja nigdy nie miała miejsca, ale jeżeli z przyczyn leżących po naszej stronie nie będziemy w stanie dotrzymać umówionego terminu to:

 1. Zostanie Ci zaproponowany nowy termin,
 2. Otrzymasz rabat na usługę...
 3. ...a jeżeli to nie będzie wystarczające to otrzymasz zwrot pełnej kwoty, w sposób w jaki dokonałeś/aś wpłaty, dodatkowo otrzymasz rabat na kolejne zamówienie w innym, dogodnym dla Ciebie terminie.

 

 

Musisz wiedzieć, że prawidłowo prowadzony przegląd jest prowadzony pod kątem znalezienia słabych punktów w instalacji, które mogą zagrażać zdrowiu, życiu i mieniu.

Zadaniem przeglądu jest wykrycie usterek i sformułowanie zaleceń, które pozwolą Ci zwiększyć stan bezpieczeństwa Twojego i Twoich bliskich, oraz zabezpieczyć Twoje mienie.

To, że podczas przeglądu wykryto usterki, świadczy o jakości przeglądu i specjalisty, który go wykonuje.

Instalację sprawdza się co 5 lat, to bardzo dużo czasu w którym może wydarzyć się wiele złych rzeczy.

Co roku w około 40% wszystkich sprawdzanych przez nas instalacji w domach jednorodzinnych wykrywamy usterki, które mogą poważnie zagrażać zdrowiu i życiu.

Spośród wykrytych usterek, aż 80% to usterki, których wyeliminowanie kosztuje mniej niż 500 zł.(dane własne za 2022 rok)

Najczęściej występujące usterki to:

 • brak rozdziału funkcji przewodu PEN na PE i N u kładzie TN-C-S
 • brak ciągłości połączeń ochronnych w gniazdach elektrycznych
 • niedziałające, lub wadliwie działające wyłączniki różnicowoprądowe
 • zbyt luźne, niedokręcone połączenia śrubowe spowodowane pracą termiczną instalacji
 • łatwo dostępne części czynne instalacji mogące prowadzić do porażeń
 • nieprawidłowo dobrane zabezpieczenia do przekroju przewodów
 • nieprawidłowo dobrany, lub nieprawidłowo zainstalowany osprzęt elektroinstalacyjny
 • nadpalone aparaty elektryczne

Jeżeli obawiasz się zlecenia przeglądu dlatego, że możemy wykryć usterki w Twojej instalacji, to jest to najlepszy dowód na to, że powinieneś zlecić ten przegląd... zanim będzie za późno.

Jeszcze jedno... Decydując się na usługę u nas nie zamawiasz pozytywnego wyniku przeglądu. Zamawiasz usługę wykonania przeglądu, która może zakończyć się wykryciem nieprawidłowości i sformułowaniem zaleceń naprawczych.

Wszystko co robimy, robimy w trosce o Ciebie i Twoich bliskich - taką mamy dewizę. Jeśli jej nie akceptujesz, to nie będziesz zadowolony z naszych usług.

Po pierwsze: warunki rynkowe, takie jak popyt, podaż, otoczenie fiskalne i inflacyjne.

Jeżeli popyt na nasze usługi rośnie i nie jesteśmy w stanie w terminie 2 tygodni realizować usług dla klientów, to podnosimy ceny, żeby ograniczyć popyt. Jeżeli mamy dużo czasu, to wtedy cenę obniżamy, żeby popyt był większy. 

Najczęściej nasze ceny są zrównoważone przez popyt i podaż i nie wahają się zbyt często.

Po drugie: dostępność wykwalifikowanych specjalistów w danym regionie.

Jako doświadczona firma mamy wypracowane standardy i stawiamy wysokie wymagania osobom, które z nami pracują. Stale prowadzimy szkolenia i rozwijamy nasz zespół, ale mimo tych starań nie zawsze udaje nam nam się zapewnić dostępności specjalistów w każdym regionie kraju. W takiej sytuacji dochodzą koszty logistyczne związane z przemieszczaniem się naszych sprawdzonych specjalistów do niektórych regionów, co wpływa na ostateczną cenę usługi, która jest CI znana podczas składania zamówienia.

Po trzecie: jakość.

Naszym celem jest znalezienie równowagi pomiędzy ceną i jakością usługi dla klienta końcowego.

Nie jesteśmy w stanie i nie chcemy konkurować cenowo z firmami, które zamiast pełnego przeglądu zgodnego z prawem wystawiają swoim klientom jakieś pseudo oświadczenia, udawane protokoły w których nic się nie zgadza ze stanem faktycznym i robią to w 15 minut.

Dbamy również o to, żeby nie przypięto nam łatki "dusigroszy", którzy za wszelką cenę chcą "skubać" klientów, dlatego nie zawyżamy sztucznie cen udając, że mamy klęskę urodzaju. Stawiamy na długofalowe, zdrowe relacje z naszymi klientami.

Po czwarte: o cenach decyduje nasz minimalny poziom kosztów, które ponosimy każdego miesiąca, żeby utrzymać stabilność firmy.

Tylko wtedy możemy służyć przez wiele lat naszym klientom i świadczyć usługi na odpowiednim poziomie. Poniżej pewnego poziomu kosztów musielibyśmy "na czymś oszczędzić", a nie chcemy doprowadzić do sytuacji w których oszczędzamy na naszych klientach.

Musimy stabilnie funkcjonować w otoczeniu rynkowym, żeby wciąż zapewniać naszym klientom to, na co się z nimi umówiliśmy. Szczególnie tym klientom, którzy już obdarzyli nas zaufaniem.

  Opinie Google
  Krzysztof MileszczykKrzysztof Mileszczyk
  11:29 15 Sep 23
  Trafilismy do Panow z polecenia i polecamy wszystkim dalej!!Przeglad z pomiarami, rzetelnym protokolem no po prostu tip top!
  Piotr LipPiotr Lip
  09:01 26 Jan 23
  Andrzej L.Andrzej L.
  22:28 06 Dec 22
  UWAGA! Gdyby wszyscy podchodzili do swojej pracy jak Panowie z Dragona, to by nam się lżej żyło na tym łez padole. ;-)Pierwszy przegląd elektryczny... domu - bez pośpiechu, dokładnie, z omówieniem wszystkiego co trzeba. Ceny rynkowe, a przynajmniej widać że nie jest to zrobione dla samego "papierka", ale też i bezpieczeństwa. Profesjonalny raport po przeglądzie. Jednym słowem: polecam i będę polecał!czytaj więcej
  Jerzy CaliJerzy Cali
  19:20 04 Dec 22
  Polecam! Doświadczona i sprawna ekipa ! Kontatkowa, wyjaśniająca wszelkie zwaiłości z dużym spokojem. Bardzo elastyczna: Przy przesunięciu terminów... innych ekip, p. Ernest i Jego ekipa potrafili dopasować swoje terminy ! Przy budowie domku dla Mamy na pewno skorzystam z ich usług ponownie.czytaj więcej
  Rafał BRafał B
  19:26 01 Dec 22
  Marcin RadwanskiMarcin Radwanski
  08:55 29 Aug 22
  Profesjonalne podejście do klienta. Panowie byli sympatyczni, rzetelni i pomocni.Polecam!
  DramaDlaDzieciDramaDlaDzieci
  10:43 24 Aug 22
  Bardzo polecamy współpracę z tą firmą. Pan Ernest bardzo solidny, rzeczowy, niesamowicie uprzejmy i pomocny - fach w ręku! Oby więcej tak życzliwych... osób.czytaj więcej
  Magdalena MMagdalena M
  18:21 22 Aug 22
  Bardzo polecam ta firmę! Profesjonalni, rzetelni, kompetentni. Ogromna wiedza a dodatkowo kulturalnie i sympatycznie. Same plusy.
  Beata StaniszewskaBeata Staniszewska
  17:05 22 Aug 22
  Bardzo szybko i sprawnie panowie z dragonenergy zajęli się moim zleceniem. Jestem zadowolona i szczerze polecam.
  madiem maziarzmadiem maziarz
  07:05 21 Aug 22
  Przegląd wykonany profesjonalnie. Wszystko zostało sprawdzone i jeśli były gdzieś uwagi to panowie tłumaczyli na bieżąco co jest do korekty. Protokół... wystawiony na miejscu. Polecam Dragon Energy, znają się na swojej pracy i są punktualni i rzetelni.czytaj więcej
  Piotr KPiotr K
  17:46 17 Aug 22
  Bardzo profesjonalnie, terminowo, cena konkurencyjna. Polecam .
  Stay SafeStay Safe
  07:12 17 Aug 22
  Bardzo polecam tego wykonawcę. Rzetelne i szybkie wykonanie uslugi. Konkurencyjne ceny. Polecam
  Rafał BałachowiczRafał Bałachowicz
  14:13 16 Aug 22
  Profesjonaliści. Działają sprawnie, szybko są punktualni i dbają o czystość lokalu w którym pracują. Gorąco polecam.
  js_loader
  Formularz kontaktowy

  Wolisz bardziej bezpośredni kontakt? Skorzystaj z formularza poniżej lub zadzwoń klikając w numer 506926921

   Wypełnij formularz w celu zamówienia przeglądu   Przegląd 5-cio Letni instalacji elektrycznej w domu jednorodzinnym
   Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Przeglądając tę witrynę, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie.